Szkoła Radości i Przyjemności


Idź do treści

Witamy na stronie internetowej
poświęconej projektowi
"Szkoła Radości i Przyjemności",
prowadzonemu przez Szkołę Podstawową
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie.

Projekt
"Szkoła Radości i Przyjemności"
jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     We wrześniu 2011r. w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie rozpoczęliśmy realizację projektu „SZKOŁA RADOŚCI I PRZYJEMNOŚCI’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Objął on działaniami obszar 21 wsi gminy Żabia Wola z obwodu Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. Projekt będzie realizowany do czerwca 2013 roku.

      Celem głównym projektu jest nabycie przez uczniów klas 0–3 Szkoły Podstawowej imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie umiejętności i wiadomości pozwalających na osiąganie sukcesu edukacyjnego poprzez badania i realizację zajęć specjalistycznych w okresie dwóch lat szkolnych


     Cele szczegółowe:

 • wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze,
 • specjalistyczne przeciwdziałanie patologii społecznej (oraz wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami poprzez opiekę psychologiczno–pedagogiczną dla uczniów i ich rodziców,
 • rozwój zainteresowań i kompetencji kluczowych poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,
 • redukcję stereotypów dotyczących płci poprzez dodatkowe zajęcia oraz działania informacyjne,
 • przełamanie barier kulturowych i przekonanie rodziców o znaczeniu edukacji wczesnoszkolnej poprzez doradztwo i informację,
 • poszerzenie oferty edukacyjnej o elementy wykraczające poza standardowy program nauczania.


     Wartość projektu to 821.872zł., z czego 36.765zł. to niepieniężny wkład własny. Na konto projektu wpłynie 785.107zł. (85% tej kwoty stanowią środki unijne, 15% - krajowe).

     
Za uzyskane pieniądze zostaną zakupione między innymi:

 • laptopy z oprogramowaniem,
 • kserokopiarka,
 • mikrofony bezprzewodowe,
 • głośniki, wzmacniacz, mikser,
 • parawany na kółkach do scenografii,
 • kamera cyfrowa,
 • aparat cyfrowy,
 • zestawy rytmicznych instrumentów muzycznych,
 • radiomagnetofony,
 • materiały dydaktyczne do matematyki,
 • projektor multimedialny,
 • ekran i stojak do rzutnika,
 • meble do gabinetu logopedycznego,
 • specjalistyczne lustro logopedyczne,
 • program do diagnozy i terapii ze słuchawkami i mikrofonem
 • książki do bajkoterapii,
 • płyty z bajkami dla dzieci,
 • rekwizyty do bajek,
 • 100 metrów bieżących materiałów do scenografii,
 • sprzęt sportowy (np. karimaty, hulahop, woreczki, piłeczki kolczatki, balony, piłki),
 • płyty z muzyką do muzykoterapii,
 • duża ilość specjalistycznego sprzętu logopedycznego,
 • duża ilość materiałów papierniczych i biurowych,
 • książki, zeszyty, płyty do zajęć matematycznych i komputerowych.


     Ze środków projektu zostanie sfinansowany dowóz dzieci na sobotnie zajęcia, wyjazdy do teatru, na imprezy lokalne, udział w konkursach. Dodatkowo każde dziecko biorące udział w zajęciach otrzyma na własność piórnik z wyposażeniem.

Strona główna | Aktualności | Rekrutacja | Badania psychologiczno - pedagogiczne | Zajęcia teatralne z elementami bajkoterapii | Zajęcia ruchowe z elementami muzykoterapii | Zajęcia ruchowe z elementami choreografii | Wyrównawcze zajęcia matematyczne | Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne | Zajęcia komputerowe | Zajęcia logopedyczne | Konsultacje psychologiczno - pedagogiczne | Kontakt | Polecane linki | Zarządzanie | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego